Stock Take
0

购物车中共有 0个商品。 ×

您的购物车中暂时没有商品。

' SJKC 二年级数学下册 '找到 943 件相关商品
作者
~ 100% 配合最新《课程与评估标准》(D S K P) ~ 多样化的优质练习 ~ 总评审 了解更多
原价 RM 5.60

现售 RM 5.60 (-0%)

会员 RM 5.60 (-0%)

作者
~ 100% 配合最新《课程与评估标准》(D S K P)编写 ~ 精简实用的笔记 ~ 多样化的优质练习 了解更多
原价 RM 5.60

现售 RM 5.60 (-0%)

会员 RM 5.60 (-0%)

作者
~ 100% 配合最新《课程与评估标准》(DSKP) 编写 ~ 多样化的优质练习 了解更多
原价 RM 5.60

现售 RM 5.60 (-0%)

会员 RM 5.60 (-0%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

无库存

作者
*根据小学KSSR课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

无库存

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

无库存

作者
*根据小学KSSR课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

无库存

作者
*Ditulis berdasarkan KSSR Semakan yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Ditulis berdasarkan KSSR Semakan yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Is written based on the latest CEFR-aligned curriculum *The exercises include Higher Order Thinking Skills (KBAT) questions *This book aims to help students sit for their examinations with more confidence 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Is written based on the latest CEFR-aligned curriculum *The exercises include Higher Order Thinking Skills (KBAT) questions *This book aims to help students sit for their examinations with more confidence 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Ditulis berdasarkan KSSR Semakan yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Ditulis berdasarkan KSSR Semakan yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR Semakan课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Ditulis berdasarkan KSSR yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Ditulis berdasarkan KSSR yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Is written based on the latest KSSR-aligned curriculum *The exercises include Higher Order Thinking Skills (KBAT) questions *This book aims to help students sit for their examinations with more confidence 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Is written based on the latest KSSR-aligned curriculum *The exercises include Higher Order Thinking Skills (KBAT) questions *This book aims to help students sit for their examinations with more confidence 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*根据小学KSSR课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

无库存

作者
*根据小学KSSR课程标准而编写 *包含了高层次思维技能(KBAT)的题目,以增强学生的应考能力 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

无库存

作者
本书是根据 UPSR 格式编撰,并提供历年 UPSR 模拟题和 UPSR 试卷分析。一些习题附有作答引导,范例/笔记和小窗口则提供各类补充说明。书里还涵盖高层次思维技能 (KBAT) 和 i-Think 思维导图。 了解更多
原价 RM 5.50

现售 RM 5.50 (-0%)

会员 RM 5.50 (-0%)

作者
本书是根据 UPSR 格式编撰,并提供历年 UPSR 模拟题和 UPSR 试卷分析。一些习题附有作答引导,范例/笔记和小窗口则提供各类补充说明。书里还涵盖高层次思维技能 (KBAT) 和 i-Think 思维导图。 了解更多
原价 RM 5.50

现售 RM 5.50 (-0%)

会员 RM 5.50 (-0%)

无库存

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Membimbing murid-murid menguasai tatabahasa dengan baik *Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami *Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid-murid 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*配合学校课本而编写 *习题多样化且循序渐进,由简入深 *巩固学生对课文的掌握与了解 *包含高层次思维技能(KBAT)和i-THINK思维图的习题 *作为学生课后的辅助练习,以跟进学校课程的进度 了解更多
原价 RM 6.90

现售 RM 6.90 (-0%)

会员 RM 6.21 (-10%)

作者
*配合学校课本而编写 *习题多样化且循序渐进,由简入深 *巩固学生对课文的掌握与了解 *包含高层次思维技能(KBAT)和i-THINK思维图的习题 *作为学生课后的辅助练习,以跟进学校课程的进度 了解更多
原价 RM 6.90

现售 RM 6.90 (-0%)

会员 RM 6.21 (-10%)

作者
*Specially designed for students who wish to equip themselves with the crucial skills needed to strengthen their foundation in grammar *Structured and methodical selection of essential grammar items based on the CEFR-aligned curriculum *Comprehensive yet concise bilingual notes to offer students a quick and effective explanation on each grammar item *Challenging exercises to reinforce the students' understanding of a particular grammar item and to consolidate the knowledge ac 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Specially designed for students who wish to equip themselves with the crucial skills needed to strengthen their foundation in grammar *Structured and methodical selection of essential grammar items based on the CEFR-aligned curriculum *Comprehensive yet concise bilingual notes to offer students a quick and effective explanation on each grammar item *Challenging exercises to reinforce the students' understanding of a particular grammar item and to consolidate the knowledge ac 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.12 (-20%)

作者
*Exercises are divided into three main components: Sentence Construction, Story Formation and Story Creation *Systematic progression in difficulty of exercises that is certain to stimulate the students' minds *Various types of interesting exercises to further cultivate the students' interest in writing *Helps students to effectively expand their range of vocabulary, knowledge in grammar and their ability to form sentences that will ultimately sharpen their writing skills 了解更多
原价 RM 8.90

现售 RM 8.01 (-10%)

会员 RM 7.12 (-20%)

作者
*Disusun dalam tiga komponen utama, iaitu Penggunaan Perkataan, Pembinaan Ayat dan Penulisan Karangan *Memuatkan latihan yang disusun daripada mudah kepada yang mencabar minda bagi memantapkan kemahiran menulis murid-murid *Menyediakan latihan yang pelbagai dan menarik untuk meningkatkan minat murid-murid menulis karangan *Membantu murid-murid memperluas kosa kata bahasa Melayu dan seterusnya menguasai kemahiran menulis karangan 了解更多
原价 RM 8.90

现售 RM 8.01 (-10%)

会员 RM 7.12 (-20%)

作者
*此书分为三个部分,即习写词语、习写句子与习写作文 *练习由浅入深,循序渐进,帮助加强学生的写作技巧 *每个部分提供多样化及有趣的练习,以提高学生对写作的兴趣 *此书能有效地协助学生扩大华文词汇量,为他们奠下稳固的写作基石 了解更多
原价 RM 8.90

现售 RM 8.01 (-10%)

会员 RM 7.12 (-20%)

作者
本系列是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR/KSSR Semakan) 精心编写而成的评审测验。本系列多样化的习题与出题方式, 将有效地引导学生掌握测验技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 了解更多
原价 RM 5.90

现售 RM 5.90 (-0%)

会员 RM 5.90 (-0%)

作者
本系列是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR/KSSR Semakan) 精心编写而成的评审测验。本系列多样化的习题与出题方式, 将有效地引导学生掌握测验技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 了解更多
原价 RM 5.90

现售 RM 5.90 (-0%)

会员 RM 5.90 (-0%)

作者
本系列是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR/KSSR Semakan) 精心编写而成的评审测验。本系列多样化的习题与出题方式, 将有效地引导学生掌握测验技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 了解更多
原价 RM 5.90

现售 RM 5.90 (-0%)

会员 RM 5.90 (-0%)

作者
本系列是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR/KSSR Semakan) 精心编写而成的评审测验。本系列多样化的习题与出题方式, 将有效地引导学生掌握测验技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 了解更多
原价 RM 5.90

现售 RM 5.90 (-0%)

会员 RM 5.90 (-0%)

作者
本系列是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR/KSSR Semakan) 精心编写而成的评审测验。本系列多样化的习题与出题方式, 将有效地引导学生掌握测验技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 了解更多
原价 RM 5.90

现售 RM 5.90 (-0%)

会员 RM 5.90 (-0%)

作者
* 根据课本KSSR semakan [years 1-5]/ KSSR [year 6] & DSKP 编写 * 与课本相辅相成 * 强调高层次思维技能 (KBAT / HOTS) * 融入思维导图 I-think * 适用予课堂评估PBD 了解更多
原价 RM 6.50

现售 RM 6.50 (-0%)

会员 RM 6.50 (-0%)

作者
* 根据课本KSSR semakan [years 1-5]/ KSSR [year 6] & DSKP 编写 * 与课本相辅相成 * 强调高层次思维技能 (KBAT / HOTS) * 融入思维导图 I-think * 适用予课堂评估PBD 了解更多
原价 RM 6.50

现售 RM 6.50 (-0%)

会员 RM 6.50 (-0%)

作者
* 根据课本KSSR semakan [years 1-5]/ KSSR [year 6] & DSKP 编写 * 与课本相辅相成 * 强调高层次思维技能 (KBAT / HOTS) * 融入思维导图 I-think * 适用予课堂评估PBD 了解更多
原价 RM 6.50

现售 RM 6.50 (-0%)

会员 RM 6.50 (-0%)

1-943 of 943

页:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
*

Back to Top