9th Birthday Sale
9th Birthday Sale
0

购物车中共有 0个商品。 ×

您的购物车中暂时没有商品。

' AGE 6-7 BAHASA MALAYSIA '找到 11 件相关商品
Filtered By
seriesname
作者
*Lagu dan puisi *Latihan tatabahasa, pemahaman dan penulisan *Kemahiran Berfikir Aras Tinggi *Jawapan lengkap 了解更多
原价 RM 11.90

现售 RM 10.12 (-15%)

会员 RM 10.12 (-15%)

作者
*综合了五大科目,帮助幼儿打好各个科目的基础,让他们在升上一年级的学习路上做好准备 *三大语文 - 提升幼儿对各语文词汇及语文技能的掌握能力 *数理 - 加强幼儿的运算能力及激发幼儿的逻辑思考能力 了解更多
原价 RM 15.90

现售 RM 13.52 (-15%)

会员 RM 13.52 (-15%)

作者
*To build a sound foundation in each subject from an early age *It is hoped that children who use this book will find learning enjoyable and be more confident in school 了解更多
原价 RM 15.90

现售 RM 13.52 (-15%)

会员 RM 13.52 (-15%)

作者
*Berdasarkan sukatan pelajaran sekolah rendah Bahasa Melayu Tahun 1 *Disusun dalam tiga bahagian: Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Mengandungi latihan yang pelbagai untuk membantu kanak-kanak mempelajari asas bahasa Melayu *Memuatkan nota ringkas yang dapat membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran tatabahasa 了解更多
原价 RM 4.50

现售 RM 3.83 (-15%)

会员 RM 3.83 (-15%)

作者
*Latihan yang sistematik dan pelbagai *Melatih kanak-kanak mengeja dengan betul *Latihan disusun berperingkat mengikut aras kesukaran *Latihan suku kata mengikut tahap membantu kanak-kanak menguasai kemahiran mengeja secara efektif *Ilustrasi yang menarik dan interaktif 了解更多
原价 RM 4.20

现售 RM 3.57 (-15%)

会员 RM 3.57 (-15%)

作者
*Berdasarkan sukatan pelajaran tahun satu *Membantu kanak-kanak mempelajari asas bahasa supaya lebih yakin melangkah ke tahun satu *Latihan yang sistematik dan pelbagai *Meningkatkan kemahiran berbahasa kanak-kanak 了解更多
原价 RM 4.20

现售 RM 4.20 (-0%)

会员 RM 3.78 (-10%)

作者
Kandungan buku-buku dalam siri ini komprehensif dan sistematik selaras dengan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan disusun mengikut tata tingkat kemahiran kanak-kanak bermula dari aras rendah kepada aras yang lebih tinggi. Kepelbagaian aktiviti yang padat dan ceria juga memberi ruang kepada kanak-kanak untuk meningkatkan daya pemikiran mereka. 了解更多
原价 RM 7.60

现售 RM 7.60 (-0%)

会员 RM 6.84 (-10%)

作者
*Mengandungi dua bahagian, iaitu menyusun perkataan dan membina ayat *Latihan yang mudah dan menarik disediakan khusus untuk membina keyakinan kanak-kanak dalam menulis dan membaca *Setiap latihan disertakan dengan ilustrasi untuk meningkatkan kefahaman dan menarik minat kanak-kanak untuk menulis *Buku ini diharap dapat membantu kanak-kanak membuat persediaan awal sebelum melangkah ke sekolah rendah 了解更多
原价 RM 6.90

现售 RM 6.90 (-0%)

会员 RM 6.21 (-10%)

作者
*Berdasarkan sukatan pelajaran sekolah rendah Bahasa Melayu Tahun 1 *Disusun dalam tiga bahagian: Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Mengandungi latihan yang pelbagai untuk membantu kanak-kanak mempelajari asas bahasa Melayu *Memuatkan nota ringkas yang dapat membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran tatabahasa 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Berdasarkan sukatan pelajaran sekolah rendah Matematik Tahun 1 dalam penggal satu *Memuatkan nota ringkas yang dapat membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran matematik *Mengandungi latihan yang pelbagai untuk membantu kanak-kanak mempelajari pengetahuan asas matematik 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

作者
*Merangkumi pelbagai jenis latihan membina ayat *Latihan sistematik yang dapat mengukuhkan kemahiran menulis ayat secara berperingkat *Ilustrasi menarik yang dapat membantu murid lebih memahami ayat 了解更多
原价 RM 3.90

现售 RM 3.90 (-0%)

会员 RM 3.51 (-10%)

11件商品

*

Back to Top