0

There are 0 item(s) in your cart. ×

You have no items in your shopping cart.

' sejarah kesusasteraan melayu 'Found 1074 Related Products
By
Ciri-ciri istimewa buku ini: • Praktis mengikut unit dalam buku teks dan berformatkan SPM • Teknik Menjawab Soalan SPM Bahasa Melayu sebagai panduan kepada murid menjawab soalan peperiksaan dan memperoleh markah cemerlang • HEBAT Bacaan Bahasa Melayu yang menghuraikan pelbagai teknik bacaan untuk menentukan kesesuaian bahan bacaan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 • Uji Tatabahasa sebagai praktis tambahan untuk mengukuhkan kefahaman murid • Akti Learn More
USUAL: RM11.90

NOW: RM 11.90 (-0%)

MEMBER: RM 10.71 (-10%)

By
Ciri-ciri istimewa buku ini: • Urutan tema dan topik mengikut susunan dalam sukatan pelajaran dan buku teks KBSM • Nota ringkas yang tepat dan padat • Nota i-THINK untuk membantu pelajar berfikir secara kritis • Latihan Pengukuhan berdiagramatik bagi mengukuhkan pemahaman dan penguasaan pelajar • Latihan Bestari SPM yang merangkumi Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mirip kertas peperiksaan sebenar SPM • Teknik penyoalan Kertas 1 ditandakan dengan pelbagai aras kesuk Learn More
USUAL: RM12.90

NOW: RM 12.90 (-0%)

MEMBER: RM 11.61 (-10%)

By
Buku ini disediakan khusus kepada murid sebagai rujukan apabila mempelajari teks KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Buku ini dihasilkan dalam bentuk yang mesra murid untuk memudahkan kefahaman dan memupuk minat murid terhadap genre sastera. Buku ini memuatkan nota-nota ringkas yang padat untuk murid memahami semua genre yang terdapat dalam buku ini. Nota yang disediakan mencakupi keseluruhan keperluan dalam peperiksaan dan menepati kehendak Huraian Sukatan Pelajaran t Learn More
USUAL: RM8.90

NOW: RM 8.90 (-0%)

MEMBER: RM 8.01 (-10%)

By
Buku ini disediakan khusus kepada murid sebagai rujukan apabila mempelajari teks KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Buku ini dihasilkan dalam bentuk yang mesra murid untuk memudahkan kefahaman dan memupuk minat murid terhadap genre sastera. Buku ini memuatkan nota-nota ringkas yang padat untuk murid memahami semua genre yang terdapat dalam buku ini. Nota yang disediakan mencakupi keseluruhan keperluan dalam peperiksaan dan menepati kehendak Huraian Sukatan Pelajaran t Learn More
USUAL: RM8.90

NOW: RM 8.90 (-0%)

MEMBER: RM 8.01 (-10%)

By
Buku ini disediakan khusus kepada murid sebagai rujukan apabila mempelajari teks KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Buku ini dihasilkan dalam bentuk yang mesra murid untuk memudahkan kefahaman dan memupuk minat murid terhadap genre sastera. Buku ini memuatkan nota-nota ringkas yang padat untuk murid memahami semua genre yang terdapat dalam buku ini. Nota yang disediakan mencakupi keseluruhan keperluan dalam peperiksaan dan menepati kehendak Huraian Sukatan Pelajaran t Learn More
USUAL: RM8.90

NOW: RM 8.90 (-0%)

MEMBER: RM 8.01 (-10%)

By
Siri Bank Soalan KBAT UPSR bermatlamat untuk membantu murid mempertajam minda dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bank Soalan KBAT UPSR Bahasa Melayu ditulis berdasarkan kemahiran dalam peperiksaan sebenar UPSR. Murid dibekalkan dengan soalan-soalan KBAT untuk melatih mereka menjawab soalan-soalan berbentuk KBAT dalam peperiksaan UPSR yang sebenar. Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
Revisi Cepat UPSR Bahasa Melayu KSSR Tahun 4, 5 & 6 ditulis berdasarkan spesifikasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menepati keperluan format UPSR yang terkini. Learn More
USUAL: RM12.90

NOW: RM 12.90 (-0%)

MEMBER: RM 11.61 (-10%)

By
Revisi Cepat UPSR Penulisan KSSR Tahun 4, 5 & 6 merupakan buku rujukan yang komprehensif dan menyeluruh serta memenuhi piawaian UPSR kerana tajuk yang dipilih adalah berdasarkan tema yang terdapat dalam buku teks Tahun 4, 5 dan 6. Learn More
USUAL: RM11.90

NOW: RM 11.90 (-0%)

MEMBER: RM 10.71 (-10%)

By
Revisi Cepat UPSR Sejarah KSSR Tahun 4, 5 & 6 ditulis berdasarkan tema dan topik dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sejarah KSSR Tahun 4, 5, & 6. Learn More
USUAL: RM14.90

NOW: RM 14.90 (-0%)

MEMBER: RM 13.41 (-10%)

By
116 Penulisan Bahasa Melayu UPSR merupakan buku rujukan komprehensif yang sesuai bagi kegunaan guru dan murid untuk menulis karangan. Contoh karangan yang disertakan adalah padat dan menyeluruh serta memenuhi piawaian UPSR. Rangka karangan yang disediakan dapat membantu para murid membina karangan yang menepati skema pemarkahan. Buku ini dapat membantu para murid mencapai kejayaan cemerlang dalam Penulisan Bahasa Melayu UPSR. Learn More
USUAL: RM11.90

NOW: RM 11.90 (-0%)

MEMBER: RM 10.71 (-10%)

By
• 6 Set Kertas Model • Mirip Soalan UPSR Sebenar • Format Pentaksiran UPSR • Analisis Soalan UPSR 2017-2019 • Jawapan Lengkap Disediakan Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• 6 Set Kertas Model • Mirip Soalan UPSR Sebenar • Format Pentaksiran UPSR • Analisis Soalan UPSR 2017-2019 • Jawapan Lengkap Disediakan Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Bahasa yang ringkas dan mudah difahami • Formula menulis karangan dengan mudah • Soalan latih tubi diklonkan daripada soalan SPM yang sebenar • Peta minda untuk membantu murid menulis karangan • Jawapan cadangan Learn More
USUAL: RM7.90

NOW: RM 7.90 (-0%)

MEMBER: RM 7.11 (-10%)

By
• Menepati Format Penulisan Bahasa Melayu PT3 mulai 2019 • Mengandungi Contoh Penulisan Bahagian C (Kertas 1) serta Bahagian A dan Bahagian B (Kertas 2) • Memenuhi Keperluan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Menyediakan 2 set Kertas Model • Jawapan Cadangan untuk Semakan Learn More
USUAL: RM14.50

NOW: RM 14.50 (-0%)

MEMBER: RM 13.05 (-10%)

By
• Menepati Format Penulisan Bahasa Melayu SPM Terkini • Menyediakan Contoh Karangan Cemerlang Bahagian A dan Bahagian B untuk Rujukan Murid • Memenuhi Keperluan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Menyediakan Soalan-soalan Latih Tubi untuk Murid • Menyediakan 1 set Kertas Model (Kertas 1) • Jawapan Cadangan untuk Semakan Learn More
USUAL: RM14.90

NOW: RM 14.90 (-0%)

MEMBER: RM 13.41 (-10%)

By
• Menepati Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Peta i-THINK untuk membantu merangsang pemikiran murid semasa menjawab soalan ulasan • Panduan kosa kata untuk perkataan yang sukar • Jawapan cadangan untuk rujukan dan semakan Learn More
USUAL: RM13.50

NOW: RM 13.50 (-0%)

MEMBER: RM 12.15 (-10%)

By
• Merangkumi semua bahagian dalam Kertas 1 • Kategori dimensi untuk setiap karangan • Contoh karangan lengkap yang memenuhi kehendak peperiksaan sebenar berserta Klon • Contoh karangan memenuhi keperluan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Dua set Kertas Model (Kertas 1) mirip peperiksaan sebenar • Jawapan cadangan untuk rujukan dan semakan Learn More
USUAL: RM14.90

NOW: RM 14.90 (-0%)

MEMBER: RM 13.41 (-10%)

By
• Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan • Berdasarkan tema dalam buku teks • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Sesuai digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) • Modul praktis berdasarkan DSKP terkini • Satu set Uji Minda • Jawapan Learn More
USUAL: RM6.50

NOW: RM 6.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.85 (-10%)

By
• Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan • Berdasarkan tema dalam buku teks • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Sesuai digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) • Modul praktis berdasarkan DSKP terkini • Satu set Uji Minda • Jawapan Learn More
USUAL: RM6.50

NOW: RM 6.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.85 (-10%)

By
• Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan • Berdasarkan tema dalam buku teks • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Sesuai digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) • Modul praktis berdasarkan DSKP terkini • Satu set Uji Minda • Jawapan Learn More
USUAL: RM6.50

NOW: RM 6.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.85 (-10%)

By
• Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan • Berdasarkan tema dalam buku teks • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Praktis Hebat UPSR • Satu set Peperiksaan Akhir Tahun • Jawapan Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
• Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan • Berdasarkan tema dalam buku teks • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Praktis Hebat UPSR • Satu set Peperiksaan Akhir Tahun • Jawapan Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
• Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) • Berdasarkan tema dalam buku teks • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Latihan berbentuk peta pemikiran i-THINK • Praktis Hebat • Satu set Peperiksaan Akhir Tahun • Jawapan Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
• Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) • Berdasarkan tema dalam buku teks • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) • Latihan berbentuk peta pemikiran i-THINK • Praktis Hebat • Satu set Peperiksaan Akhir Tahun • Jawapan Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
• Latihan disusun berdasarkan tema dalam buku teks • Merangkumi latihan sistem bahasa dan latihan pemahaman petikan Bahagian A dan Bahagian B • Soalan Klon UPSR (2016-2019) • Jawapan Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Latihan disusun berdasarkan tema dalam buku teks • Merangkumi latihan penulisan Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C • Soalan Klon UPSR (2016-2019) • Jawapan lengkap Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Latihan disusun berdasarkan tema dalam buku teks • Merangkumi latihan sistem bahasa dan latihan pemahaman petikan Bahagian A dan Bahagian B • Soalan Klon UPSR (2016-2019) • Jawapan Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Latihan disusun berdasarkan tema dalam buku teks • Merangkumi latihan penulisan Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C • Soalan Klon UPSR (2016-2019) • Jawapan lengkap Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Latihan disusun berdasarkan tema dalam buku teks • Merangkumi latihan sistem bahasa dan latihan pemahaman petikan Bahagian A dan Bahagian B • Soalan Klon UPSR (2016-2019) • Jawapan Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Latihan disusun berdasarkan tema dalam buku teks • Merangkumi latihan penulisan Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C • Soalan Klon UPSR (2016-2019) • Jawapan lengkap Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Arranged according to section in the UPSR examination • Based on the latest UPSR format • Actual UPSR-style questions • UPSR cloned questions (2016-2019) • Complete answers Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Arranged according to section in the UPSR examination • Based on the latest UPSR format • Actual UPSR-style questions • UPSR cloned questions (2016-2019) • Complete answers Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Arranged according to section in the UPSR examination • Based on the latest UPSR format • Actual UPSR-style questions • UPSR cloned questions (2016-2019) • Complete answers Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Arranged according to section in the UPSR examination • Based on the latest UPSR format • Actual UPSR-style questions • UPSR cloned questions (2016-2019) • Complete answers Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Arranged according to section in the UPSR examination • Based on the latest UPSR format • Actual UPSR-style questions • UPSR cloned questions (2016-2019) • Complete answers Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Arranged according to section in the UPSR examination • Based on the latest UPSR format • Actual UPSR-style questions • UPSR cloned questions (2016-2019) • Complete answers Learn More
USUAL: RM4.00

NOW: RM 4.00 (-0%)

MEMBER: RM 3.60 (-10%)

By
• Kosa kata disusun mengikut tema dan unit bagi tahun 1 • Kosa kata dikategorikan mengikut golongan kata • Pemenggalan kata entri bahasa Melayu mengikut sebutan • Kosa kata turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris • Halaman silang buku teks, maksud dan contoh ayat bagi setiap kosa kata • Praktis Uji Kata untuk menguji kefahaman murid-murid Learn More
USUAL: RM4.50

NOW: RM 4.50 (-0%)

MEMBER: RM 4.05 (-10%)

By
• Kosa kata disusun mengikut tema dan unit bagi tahun 2 • Kosa kata dikategorikan mengikut golongan kata • Pemenggalan kata entri bahasa Melayu mengikut sebutan • Kosa kata turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris • Halaman silang buku teks, maksud dan contoh ayat bagi setiap kosa kata • Praktis Uji Kata untuk menguji kefahaman murid-murid Learn More
USUAL: RM4.50

NOW: RM 4.50 (-0%)

MEMBER: RM 4.05 (-10%)

By
• Kosa kata disusun mengikut tema dan unit bagi tahun 3 • Kosa kata dikategorikan mengikut golongan kata • Pemenggalan kata entri bahasa Melayu mengikut sebutan • Kosa kata turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris • Halaman silang buku teks, maksud dan contoh ayat bagi setiap kosa kata • Praktis Uji Kata untuk menguji kefahaman murid-murid Learn More
USUAL: RM4.50

NOW: RM 4.50 (-0%)

MEMBER: RM 4.05 (-10%)

By
• Merupakan panduan asas kepada murid-murid untuk menghasilkan tulisan berangkai • Memahirkan murid-murid menulis tulisan berangkai dengan betul dan kemas • Berdasarkan tema buku teks Bahasa Melayu Tahun 4 Learn More
USUAL: RM4.50

NOW: RM 4.50 (-0%)

MEMBER: RM 4.05 (-10%)

By
• Merupakan panduan asas kepada murid-murid untuk menghasilkan tulisan berangkai • Memahirkan murid-murid menulis tulisan berangkai dengan betul dan kemas • Berdasarkan tema buku teks Bahasa Melayu Tahun 5 Learn More
USUAL: RM4.50

NOW: RM 4.50 (-0%)

MEMBER: RM 4.05 (-10%)

By
• Merupakan panduan asas kepada murid-murid untuk menghasilkan tulisan berangkai • Memahirkan murid-murid menulis tulisan berangkai dengan betul dan kemas • Berdasarkan tema buku teks Bahasa Melayu Tahun 6 Learn More
USUAL: RM4.50

NOW: RM 4.50 (-0%)

MEMBER: RM 4.05 (-10%)

By
Pembelajaran Tatabahasa akan menjadi begitu mudah, menarik dan menghiburkan melalui pendekatan komik dalam buku Tatabahasa Mudah KSSR Tahun 1, 2 dan 3. Learn More
USUAL: RM8.50

NOW: RM 8.50 (-0%)

MEMBER: RM 7.65 (-10%)

By
• Vocabulary is arranged according to units and themes in Year 1, 2 and 3 • Each vocabulary item is categorised according to its word class • Translation in Bahasa Melayu is also provided • Textbook reference, meaning and sample sentence are given for each word Learn More
USUAL: RM8.90

NOW: RM 8.90 (-0%)

MEMBER: RM 8.01 (-10%)

By
Pembelajaran Tatabahasa akan menjadi begitu mudah, menarik dan menghiburkan melalui pendekatan komik dalam buku Tatabahasa Mudah KSSR Tahun 4,5 dan 6. Learn More
USUAL: RM10.90

NOW: RM 10.90 (-0%)

MEMBER: RM 9.81 (-10%)

By
USUAL: RM13.50

NOW: RM 13.50 (-0%)

MEMBER: RM 12.15 (-10%)

By
USUAL: RM12.60

NOW: RM 12.60 (-0%)

MEMBER: RM 11.34 (-10%)

By
USUAL: RM12.60

NOW: RM 12.60 (-0%)

MEMBER: RM 11.34 (-10%)

By
USUAL: RM18.50

NOW: RM 18.50 (-0%)

MEMBER: RM 16.65 (-10%)

By Izzuddin Al Jitrawiy
Setelah selesai mengadap baginda sultan, aku berjalan daripada dek khusus baginda sultan dan menarik nafas lega. Apa yang penting, baginda sultan sudah diselamatkan dan keturunan-keturunannya terpelihara. Pandanganku, Kota Melaka itu memang sudah runtuh dan roboh. Tetapi Empayar kesultanan Melayu mMelaka sehingga kini tiada siapa yang mampu mengucap umum bahawa ia sudah tewas. Aku menyambung kembali melihat setiap inci bahtera ini adalah mendam berahi. Sebuah bahtera yang ter Learn More
USUAL: RM29.90

NOW: RM 29.90 (-0%)

MEMBER: RM 26.91 (-10%)

By
*Berdasarkan format Kertas 2 Penulisan UPSR yang terkini *Disertakan nota penting bagi setiap bahagian *Panduan komprehensif untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6 yang merangkumi pelbagai topik menarik Learn More
USUAL: RM9.90

NOW: RM 7.92 (-20%)

MEMBER: RM 7.92 (-20%)

By
*Diterbitkan khusus untuk murid-murid sekolah rendah *Terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Dilengkapi soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Latihan tambahan yang efektif untuk mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan murid-murid Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*Diterbitkan khusus untuk murid-murid sekolah rendah *Terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Dilengkapi soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Latihan tambahan yang efektif untuk mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan murid-murid Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*Diterbitkan khusus untuk murid-murid sekolah rendah *Terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Dilengkapi soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Latihan tambahan yang efektif untuk mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan murid-murid Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*Diterbitkan khusus untuk murid-murid sekolah rendah *Terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Dilengkapi soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Latihan tambahan yang efektif untuk mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan murid-murid Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*Diterbitkan khusus untuk murid-murid sekolah rendah *Terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Dilengkapi soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Latihan tambahan yang efektif untuk mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan murid-murid Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By Norra Hassan
Dek hendak sangat mendapat tugasan yang lain daripada lain, Shou si penyiasat persendirian, menerima kerja untuk mendekati Juli Lorelei Mediha. Baru hendak memikat si cantik itu, Juli kemalangan, langsung amnesia. Dalam ingatan baru Juli yang palsu itu, Shou adalah kekasihnya yang satu. Hendak dinafikan, Tok Ayah Ali pula mendesak Shou supaya terus berlakon menjadi kekasih Juli. Dalam terpaksa, Shou rela. "Berikan setia you kepada I seorang." Tujuh hari berada di sisi si ca Learn More
USUAL: RM24.00

NOW: RM 24.00 (-0%)

MEMBER: RM 21.60 (-10%)

By Aifa Batrisya
Mengenang semula kejadian tadi, Anggun mendengus kasar. Sekali lagi dia menoleh ke sisi sambil memandang tak puas hati pada Akid. Sukalah tu agaknya dia saja yang Husna beria sangat ajak bergambar. Lelaki lain beria merayu. Yang tak dapat peluang terpaksa ambil gambar secara curi-curi dari jauh. “ Dah macam kuda liar dah bunyinya. Huhhhh sini…huhhh sana. Lahir tahun kuda ye?” soal Akid tiba-tiba. “ Tak. Tahun Gajah.” balas Anggun spontan. Kuda liar dikatanya kita? Learn More
USUAL: RM27.90

NOW: RM 27.90 (-0%)

MEMBER: RM 22.32 (-20%)

By
Siri ini merupakan bahan bacaan tambahan untuk membantu kanak-kanak menguasai Bahasa Malaysia dan tulisan Jawi. Cerita-cerita menarik dalam siri ini mampu mengembangkan daya imaginasi dan menarik minat mereka untuk belajar sesuatu perkara yang baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semoga penerbitan buku-buku cerita ini juga dapat memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.31 (-10%)

By
Siri ini merupakan bahan bacaan tambahan untuk membantu kanak-kanak menguasai Bahasa Malaysia dan tulisan Jawi. Cerita-cerita menarik dalam siri ini mampu mengembangkan daya imaginasi dan menarik minat mereka untuk belajar sesuatu perkara yang baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semoga penerbitan buku-buku cerita ini juga dapat memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.31 (-10%)

1-1074 of 1074

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
*

Back to Top