0

There are 0 item(s) in your cart. ×

You have no items in your shopping cart.

' Abu Mush’Ab Tal’At Bin Fu’Ad Al-Hulwani 'Found 1 Related Products
Filtered By
author
By Abu Mush’Ab Tal’At Bin Fu’Ad Al-Hulwani
Imam-imam kaum muslimin tidak ada yang mengingkari kemungkinan masuknya jin ke dalam tubuh orang yang kesurupan dan lainnya. Sesiapa mengingkari hal itu dan mendakwa bahawa agama mendustakannya, maka dia telah berdusta atas nama agama, padahal tidak ada dalil-dalil syar’i yang menafikannya. Syeikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, “manusia dalam bab ini terbahagi kepada tiga kelompok; sekolompok yang mendustakan kemungkinan masuknya jin ke dalam tubuh manusia, sekolomp Learn More
USUAL: RM16.50

NOW: RM 16.50 (-0%)

MEMBER: RM 16.50 (-0%)

1 Item(s)

*

Back to Top