Popular
Popular
0

There are 0 item(s) in your cart. ×

You have no items in your shopping cart.

' SJKC P4 BAHASA MELAYU 'Found 48 Related Products
Filtered By
seriesname
By
*Khusus untuk murid tahun 4, 5 dan 6 *Memuatkan nota tentang panduan menulis dan jenis-jenis karangan untuk mengukuhkan pengetahuan murid *Mengandungi pelbagai bentuk latihan menulis karangan yang disusun berdasarkan tema dalam buku teks *Setiap latihan disusun mengikut peringkat kesukaran bagi meningkatkan kecekapan murid menulis karangan *Karangan yang lengkap disediakan bagi setiap latihan Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.31 (-10%)

By
*Ditulis berdasarkan KSSR Semakan yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*Ditulis berdasarkan KSSR Semakan yang terbaharu *Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) turut diterapkan dalam soalan *Siri ini dapat membantu murid-murid menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*100%根据课本 & DSKP *问题融入高层次思维技能KBAT / HOTS *问题以i-THINK思维导图呈现 Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.31 (-10%)

By
本系列是配合课本和小学课程标准 (KSSR / KSSR Semakan) 精心编写而成的系列。本系列以“热身题”及“迈向UPSR题”或“UPSR模拟题”相结合的出题方式,让学生掌握各项基本技能之外,也认识并掌握考试概念,加强应考能力。另外,本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图(Bijak Fikir)相关的习题,不但能增强学生的思考能力,也能训练学生解决问题的应 Learn More
USUAL: RM5.50

NOW: RM 5.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.50 (-0%)

By
Gemilang Tatabahasa Bahasa Melayu ditulis khas untuk membantu murid-murid memahami dan menguasai penggunaan tatabahasa. Buku ini dimuatkan nota-nota ringkas dan padat dalam dwibahasa untuk memudahkan kefahaman murid-murid. Latihan progresif yang disediakan pasti dapat meningkatkan keberkesanan murid-murid mempelajari aspek tatabahasa. Learn More
USUAL: RM6.50

NOW: RM 6.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.20 (-20%)

By
Buku in sesuai dijadikan sebagai buku tambahan untuk murid tahun 4. Kandungan buku in dapat membantu murid meningkatkan pemahaman and penguasaan yayabahasa berdasarkan Buku Teks Bahasa Melayu Tahun Empat SJK (KSSR Semakan) Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.90 (-0%)

By
*Berdasarkan KSSR Semakan terkini *Penilaian disusun berdasarkan 42 minggu persekolahan *Sebagai latihan kendiri dan ulang kaji untuk memantapkan penguasaan murid *Mengandungi latihan Pintar Tatabahasa untuk menguji pengetahuan tatabahasa murid *Mengandungi soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Jawapan yang lengkap disediakan Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
*一套专为小学生编写的系列图书,旨在让他们充分理解及掌握马来成语 *书中各个马来成语不但附有简洁易懂的释义和造句范例,而且还配有生动有趣的漫画,让学生轻松解读并深刻领会马来成语的含义 *书中多元化的练习也可帮助学生提高他们在日常生活中运用马来成语的能力 Learn More
USUAL: RM9.90

NOW: RM 9.90 (-0%)

MEMBER: RM 8.91 (-10%)

By
*Buku ini disusun khusus sebagai persediaan awal murid untuk melangkah ke tahun empat *Buku ini bertujuan untuk membina dan memperkukuh kemahiran bahasa murid sebelum melangkah ke tahun empat *Berdasarkan KSSR Semakan yang terkini *Merangkumi tiga komponen bahasa, iaitu Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Bahagian Uji Minda memuatkan latihan yang dapat membantu murid menguasai topik-topik yang dipelajari dalam tahun 1 - 3 *Bahagian Analisis Uji Minda menyediakan analisis ja Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.31 (-10%)

By
●Variasi nota dan latihan yang efektif ● AktivitiPAK-21yang impresif ● Entri Kata dalam terjemahan bahasa Cina ●Latihan Topikal di dalam Booklet berdasarkan format UPSR yang terkini ●QR Imbas dan Belajar Learn More
USUAL: RM7.30

NOW: RM 7.30 (-0%)

MEMBER: RM 7.30 (-0%)

By
*Disusun mengikut unit di dalam buku teks *Latihan meliputi aspek pemahaman, seni bahasa, tatabahasa dan penulisan *Membantu memperkukuh perbendaharaan kata murid *Mengandungi soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Sesuai digunakan sebagai latihan tambahan untuk menguji kefahaman murid Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
~ 专为协助学生理解课本里的词汇而编写 ~ 词汇附中文释义 ~ 提供与词汇相关的同反义词和谚语 ~ 每个单元后的练习可测试学生对所学词汇的掌握能力 Learn More
USUAL: RM5.30

NOW: RM 5.30 (-0%)

MEMBER: RM 5.30 (-0%)

By
Buku ini sangat sesuai sebagai latihan yang efektif untuk meningkatkan penguasaan murid dalam menjawab soalan bahagian pemahaman dan penulisan berdasarkan soalan sebenar UPSRdan selaras dengan Buku Teks KSSR Bahasa MelayuTahun Tiga SJK (Semakan). Learn More
USUAL: RM6.30

NOW: RM 6.30 (-0%)

MEMBER: RM 6.30 (-0%)

By
~ 5份模拟试卷 ~ 100%符合 UPSR 最新格式 ~ 备有完整答案 Learn More
USUAL: RM6.30

NOW: RM 6.30 (-0%)

MEMBER: RM 6.30 (-0%)

By
本书是根据 UPSR 格式编撰,试题设计周详,编排严谨。全书包含 5 份 UPSR 模拟试卷和详细的答案解析,并提供 UPSR 试卷分析,一些试题则附有解题贴士。书里还涵盖高层次思维技能 (KBAT) 和 i-Think 思维导图。 Learn More
USUAL: RM6.50

NOW: RM 6.50 (-0%)

MEMBER: RM 6.50 (-0%)

By
这是一本轻松又有趣的参考书。全彩的笔记以图表化的方式和活泼可爱的卡通呈现,并标记关键词,非常适合学生自学。书里还附有谷歌课堂 (Google Classroom) 形式的教材的共享链接、简易练习、 21 世纪教学、高层次思维技能 (KBAT) 和 i-Think 思维导图。 Learn More
USUAL: RM9.90

NOW: RM 9.90 (-0%)

MEMBER: RM 9.90 (-0%)

By
《荣耀Pra UPSR》系列是根据全新UPSR 格式出题。此系列的题目强调高层次思维技能,并备有完整答案以供参考。 Learn More
USUAL: RM4.90

NOW: RM 4.90 (-0%)

MEMBER: RM 4.90 (-0%)

By
《荣耀Pra UPSR》系列是根据全新UPSR 格式出题。此系列的题目强调高层次思维技能,并备有完整答案以供参考。 Learn More
USUAL: RM4.20

NOW: RM 4.20 (-0%)

MEMBER: RM 4.20 (-0%)

By
*Khusus untuk murid-murid sekolah rendah sebagai latihan tambahan *Menepati KSSR Semakan yang terbaharu *Mengandungi latihan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Latihan yang pelbagai untuk memantapkan penguasaan murid-murid dalam pembelajaran Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*Disusun berdasarkan sukatan pelajaran KSSR Semakan yang terkini *Setiap set kertas ujian merangkumi aspek pemahaman, tatabahasa dan penulisan *Soalan berunsurkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK turut dimuatkan untuk menguji kefahaman murid-murid *Ujian Pertengahan Tahun dan Ujian Akhir Tahun turut disediakan berdasarkan format UPSR yang terkini *Buku ini juga membantu meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid-murid Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
*100%根据课程与评价(DSKP) *100%根据最新UPSR格式 *强调高层次思维技能(HOTS / KBAT) * 融入思维导图(i-THINK) Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.90 (-0%)

By
Lembaran Kerja PKP Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 4 KSSR Semakan SJKC, Lembaran Kerja PKP Bahasa Melayu Tahun 5 dan 6 KSSR SJKC digubal khusus untuk pembelajaran di rumah. • Latihan mudah dikerjakan dan disemak. • Mengikut Silibus dan Buku Teks. • Panduan Ibu Bapa disedikan. Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.90 (-0%)

By
*Berdasarkan sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu KSSR Semakan *Siri ini memuatkan penilaian yang disusun kepada tiga bahagian, iaitu Pemahaman, Tatabahasa dan Penulisan *Setiap penilaian merangkumi latihan yang beraneka dan mencabar untuk membantu murid memahami aspek bahasa secara menyeluruh *Latihan-latihan ini dapat membimbing murid dalam memperkukuh pengetahuan dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran Bahasa Melayu Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.31 (-10%)

By
*Diterbitkan khusus untuk murid-murid sekolah rendah *Terdiri daripada empat koponen utama, iaitu Pemahaman, Seni Bahasa, Tatabahasa dan Penulisan *Dilengkapi soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan peta i-THINK *Latihan tambahan yang efektif untuk mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan murid-murid Learn More
USUAL: RM3.90

NOW: RM 3.90 (-0%)

MEMBER: RM 3.51 (-10%)

By
Sebagai latihan untuk menilai prestasi murid berdasarkan standard pembelajaran yang ditetapkan, mengandungi 8 penilaian, 1 penilaian pertengahan tahun dan 1 penilaian akhir tahun. Learn More
USUAL: RM5.60

NOW: RM 5.60 (-0%)

MEMBER: RM 5.60 (-0%)

By
Buku ini sangat sesuai sebagai latihan yang efektif untuk meningkatkan penguasaan murid dalam menjawab soalan bahagian pemahaman dan penulisan selaras dengan DokumenStandard Kurikulumdan Pentaksiran (DSKP) dan BukuTeks KSSR Bahasa Melayu Tahun EmpatSJK. Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.90 (-0%)

By
此系列的练习以“综合”为基础,让学生的练习多样化:语文科的练习包括了课文预习及深究、理解短文、语文基础知识和书写;数理科的练习则根据试卷一和试卷二的出题方式编写。 Learn More
USUAL: RM7.90

NOW: RM 7.90 (-0%)

MEMBER: RM 7.90 (-0%)

By
根据小学课程标准(KSSR SEMAKAN)及课文单元编写习题;每月一个评估,全年两个总评估;以UPSR格式及多元化出题方式出题;涵盖所有的学习范围;作为学习评估的试卷 Learn More
USUAL: RM4.90

NOW: RM 4.90 (-0%)

MEMBER: RM 4.90 (-0%)

By
根据小学课程标准(KSSR SEMAKAN)及课文单元编写习题;习题融入高层次思维技能(KBAT)的概念,强调思考与理解的能力;配合21世纪教学方式出题,加强对知识的理解与掌握,以打好各科基础 Learn More
USUAL: RM5.20

NOW: RM 5.20 (-0%)

MEMBER: RM 5.20 (-0%)

By
*100*配合课本及课程与评价标准(DSKP) *强调高层次思维技能(HOTS / KBAT) *融入思维导图 (i-THINK) *根据最新UPSR格式 Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.90 (-0%)

By
*5 Set Kertas Pemahaman dan Kertas Penulisan *Memuatkan Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT *Ulasan Jawapan Disediakan Learn More
USUAL: RM5.90

NOW: RM 5.90 (-0%)

MEMBER: RM 5.90 (-0%)

By
*Nota Sistem Bahasa Dipersembahkan. Menggunakan Konsep i-THINK Learn More
USUAL: RM4.80

NOW: RM 4.80 (-0%)

MEMBER: RM 4.80 (-0%)

By
*Berdasarkan Unit Buku Teks *Sisipan Perbendaharaan Kata *Mengaplikasi Konsep i-THINK *Menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT Learn More
USUAL: RM4.80

NOW: RM 4.80 (-0%)

MEMBER: RM 4.80 (-0%)

By
*Berdasarkan Unit Buku Teks *Mengaplikasi Konsep i-THINK *Menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT Learn More
USUAL: RM4.80

NOW: RM 4.80 (-0%)

MEMBER: RM 4.80 (-0%)

By
活学活用辅助活动本系列,是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR Semakan) 精心编写而成的系列。本系列多样化的习题与最新UPSR格式的出题方式, 将有效地引导学生掌握各项基本技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 Learn More
USUAL: RM5.50

NOW: RM 5.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.50 (-0%)

By
活学活用辅助活动本系列,是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR Semakan) 精心编写而成的系列。本系列多样化的习题与最新UPSR格式的出题方式, 将有效地引导学生掌握各项基本技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 Learn More
USUAL: RM5.50

NOW: RM 5.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.50 (-0%)

By
活学活用辅助活动本系列,是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR Semakan) 精心编写而成的系列。本系列多样化的习题与最新UPSR格式的出题方式, 将有效地引导学生掌握各项基本技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 Learn More
USUAL: RM5.50

NOW: RM 5.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.50 (-0%)

By
活学活用辅助活动本系列,是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR Semakan) 精心编写而成的系列。本系列多样化的习题与最新UPSR格式的出题方式, 将有效地引导学生掌握各项基本技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 Learn More
USUAL: RM5.50

NOW: RM 5.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.50 (-0%)

By
活学活用辅助活动本系列,是配合课本的单元和小学课程标准(KSSR Semakan) 精心编写而成的系列。本系列多样化的习题与最新UPSR格式的出题方式, 将有效地引导学生掌握各项基本技能, 从而激发学生的思维。本系列也融入了高层次思维技能(KBAT)及思维地图 (Bijak Fikir)的相关习题, 以训练学生解决问题的应变能力。 Learn More
USUAL: RM5.50

NOW: RM 5.50 (-0%)

MEMBER: RM 5.50 (-0%)

By
USUAL: RM12.60

NOW: RM 12.60 (-0%)

MEMBER: RM 12.60 (-0%)

By
BAHASA MELAYU SJKC Tahun 4 100% berteraskan buku teks terbaharu. Kepelbagaian latihan disediakan bertujuan membantu murid mencapai standard pembelajaran dan menguasai kemahiran bahasa. Latihan diterapkan unsur KBAT dan i-THINK bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penilaian UPSR diselitkan bagi menilai pencapaian murid. Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
*多样化的优质练习 *Pra-UPSR模拟试卷 Learn More
USUAL: RM5.60

NOW: RM 5.60 (-0%)

MEMBER: RM 5.60 (-0%)

By
●Languages: Complete and useful notes ●Mathematics: *Complete notes with example quoted *Bilingual dictionary *Model Paper which provides full solution of questions in Paper 2 ●Science: *Complete and useful notes *Interspersed with extracurricular information, experiments and activities *Model Paper which provides full solution of questions in Paper 2 Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.90 (-0%)

By
巩固国文语法四年级是特别为小学四年级的学生编写以提高他们对国文语法的掌握能力。本书适合老师或家长们作为学生增广的辅助教材。 Learn More
USUAL: RM6.00

NOW: RM 6.00 (-0%)

MEMBER: RM 5.40 (-10%)

By
*Buku latihan tatabahasa yang diterbitkan khusus untuk murid sekolah rendah *Dilengkapi nota ringkas dan latihan untuk menguji kefahaman murid tentang aspek tatabahasa *Memuatkan Ujian Progresif dan Ujian Akhir Tahun untuk mengukuhkan penguasaan murid *Membantu murid menguasai dan menggunakan tatabahasa dengan betul *Jawapan lengkap disediakan Learn More
USUAL: RM6.90

NOW: RM 6.90 (-0%)

MEMBER: RM 6.21 (-10%)

By
《每月评估》系列共有华文、马来文、英文、数学和科学五个科目。此系列是特别为一至六年级学生所编写的课堂评估,让老师能分阶段测出学生对课程的掌握能力,以协助学生巩固在课堂所学的知识。本着“跟着课文走”的概念,此系列的内容涵盖所有的学习范围,习题也融入高层次思维技能,以和目前的教育方针同步前进。 Learn More
USUAL: RM4.50

NOW: RM 4.50 (-0%)

MEMBER: RM 4.50 (-0%)

By
|MODUL KEMENJADIAN PRA-UPSR menepati format UPSR terkini. Soalan yang kemas kini digubal oleh guru pakar dapat membantu murid menguasai pelbagai bentuk soalan UPSR dan teknik menjawab soalan UPSR. Mudah-mudahan, murid-murid dapat bersiap sedia untuk menghadapi UPSR melalui kertas model ini. Learn More
USUAL: RM7.20

NOW: RM 7.20 (-0%)

MEMBER: RM 6.48 (-10%)

48 Item(s)

*

Back to Top