1 - 31 Januari 2019
Terma & Syarat:
1) Rebat 20% tidak termasuk produk yang berharga"nett price".
2) Promosi ini adalah terhad kepada buku-buku yang terdapat didalam promosi [2018 : 100 TERLARIS!] sahaja.
3) Promosi ini hanya sah di belian atas talian sahaja.
4) Penghantaran percuma adalah untuk dalam Malaysia sahaja.
5) POPULAR Online berhak untuk mengubah dan meminda mana-mana terma dan syarat di atas tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
× ♕100 TERLARIS!♕ FIKSYEN BUKAN FIKSYEN KOMIK KANAK-KANAK REMAJA AGAMA MASAKAN MOTIVASI PROFESIONAL BACAAN UMUM
Top ↑